Notice: Use of undefined constant sotin1trang - assumed 'sotin1trang' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/config.php on line 1 Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/trangchu_title.php on line 4 Notice: Use of undefined constant description - assumed 'description' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/trangchu_title.php on line 5 Notice: Use of undefined constant keywords - assumed 'keywords' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/trangchu_title.php on line 6 Notice: Use of undefined constant geoposition - assumed 'geoposition' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/trangchu_title.php on line 7 Notice: Use of undefined constant urlmap - assumed 'urlmap' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/trangchu_title.php on line 8 Notice: Use of undefined constant titlemap - assumed 'titlemap' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/trangchu_title.php on line 9
Notice: Use of undefined constant idmenucap1 - assumed 'idmenucap1' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/class/class.trangchu.php on line 466

Căn hộ Lê Thành | Notice: Use of undefined constant tenmenucap1 - assumed 'tenmenucap1' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 11 Notice: Undefined variable: row_tenmenucap2 in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 11 >> Notice: Use of undefined constant tenmenucap2 - assumed 'tenmenucap2' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 11 Notice: Undefined variable: row_tenmenucap2 in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 11

Notice: Use of undefined constant ten_tinmb - assumed 'ten_tinmb' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 30 Bán căn hộ Chung cư Lê Thành Tân Tạo Block A: lầu 3, mẫu A2, diện tích 38,2 m2
Q. Bình Tân, Tp. HCM Notice: Use of undefined constant vitri - assumed 'vitri' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 31 Notice: Undefined index: vitri in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 31
Notice: Use of undefined constant gia - assumed 'gia' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 33 434.000.000 Notice: Use of undefined constant dientich - assumed 'dientich' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 34 38,2 Notice: Use of undefined constant didong - assumed 'didong' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 35 0915 45 87 47
Notice: Use of undefined constant ten_tinmb - assumed 'ten_tinmb' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 30 Bán căn hộ Chung cư Lê Thành Tân Tạo Block A: lầu 11, mẫu A1, diện tích 37,5 m2
Q. Bình Tân, Tp. HCM Notice: Use of undefined constant vitri - assumed 'vitri' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 31 Notice: Undefined index: vitri in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 31
Notice: Use of undefined constant gia - assumed 'gia' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 33 446.000.000 Notice: Use of undefined constant dientich - assumed 'dientich' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 34 33,9 Notice: Use of undefined constant didong - assumed 'didong' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 35 0915 45 87 47
Notice: Use of undefined constant ten_tinmb - assumed 'ten_tinmb' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 30 Bán căn hộ Chung cư Lê Thành Tân Tạo Block A: lầu 3, mẫu A1, diện tích 37,5 m2
Q. Bình Tân, Tp. HCM Notice: Use of undefined constant vitri - assumed 'vitri' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 31 Notice: Undefined index: vitri in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 31
Notice: Use of undefined constant gia - assumed 'gia' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 33 434.000.000 Notice: Use of undefined constant dientich - assumed 'dientich' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 34 37,5 Notice: Use of undefined constant didong - assumed 'didong' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 35 0915 45 87 47
Notice: Use of undefined constant ten_tinmb - assumed 'ten_tinmb' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 30 Bán căn hộ Chung cư Lê Thành Tân Tạo Block A: lầu 12, mẫu A2, diện tích 38,2 m2
Q. Bình Tân, Tp. HCM Notice: Use of undefined constant vitri - assumed 'vitri' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 31 Notice: Undefined index: vitri in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 31
Notice: Use of undefined constant gia - assumed 'gia' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 33 447.500.000 Notice: Use of undefined constant dientich - assumed 'dientich' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 34 38,2 Notice: Use of undefined constant didong - assumed 'didong' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 35 0915 45 87 47
Notice: Use of undefined constant ten_tinmb - assumed 'ten_tinmb' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 30 Bán căn hộ Chung cư Lê Thành Tân Tạo Block A: lầu 12, mẫu A2, diện tích 37,5 m2
Q. Bình Tân, Tp. HCM Notice: Use of undefined constant vitri - assumed 'vitri' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 31 Notice: Undefined index: vitri in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 31
Notice: Use of undefined constant gia - assumed 'gia' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 33 447.500.000 Notice: Use of undefined constant dientich - assumed 'dientich' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 34 37,5 Notice: Use of undefined constant didong - assumed 'didong' in /home/cclttantao/domains/chungculethanhtantao.com/public_html/blocks/tintrongmuaban_all.php on line 35 0915 45 87 47
1